Kurumsal

Temelleri 1952 yılında, merhum Raif Dinçkök tarafından atılan Akkök Şirketler Grubunun, biri yurtdışında olmak üzere aktif faaliyet gösteren 19 ticaret ve sanayi şirketi ile 19 üretim tesisi bulunmaktadır. Küreselleşme, uluslararası rekabet ve dünya ekonomisindeki entegrasyon süreci Grubu belirli sektörlere yöneltmiş; kimya, enerji ve gayrimenkul odaklanılan alanlar olarak belirlenmiştir.

Akkök Şirketler Grubu, birer kurumsal vatandaş oldukları bilinciyle, tüm faaliyetlerini, paydaşlarına karşı açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla sürdürmektedir.