Akkök Holding, bugünkü başarısına toplumdan aldığı destekle ulaştığının bilincinde olan bir kurumdur. Bu yüzden faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi için çalışmalar yürütmenin yanı sıra, spora verdiği desteği de genç nesillerin gelişimine yapılan önemli bir katkı olarak görmektedir.

Holding, bu bakış açısıyla ülkenin, toplumun ve faaliyet gösterdiği bölgenin ihtiyaçlarını sürekli izlemekte, spora ve sporcuya verdiği destek kapsamındaki çalışmalarını da bu doğrultuda değerlendirmektedir.